Kooperativet

Här kan Du läsa mer om hur föreningsarbetet på Bulleribång fungerar och vilket ansvar Du har som vårdnadshavare.

Hur fungerar föräldrakooperativet?
För en föräldrakooperativ förskola är vårdnadshavares aktiva medverkan central. På Bulleribång ska vårdnadshavare se till att personalen får goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Det innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka. Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i Ditt barns vardag. 

Föräldrakooperativet Bulleribång sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av alla vårdnadshavare med barn på Bulleribång. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får vårdnadshavare insyn och engageras i verksamheten

Föräldrakooperativet Bulleribång är politiskt och religiöst obundet. Vi är tillsammans med 1200 andra förskolor, fritids och friskolor medlemmar i Kooperativens företagarorganisation (KFO).

Huvudman
Styrelsen är huvudman för Bulleribång och de är de som driver förskolan. Styrelsen består av vårdnadshavare som har sina barn på Bulleribång. Styrelsen är vald av medlemmarna i föreningen. Styrelsen ansvarar för i stort sett allt som rör Bulleribång – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som förskolechefen ansvarar för tillsammans med personal. 

Styrelsen 2017

Lisa Larsson - Ordförande
Emma Siira - Kassör 
Sandra Eklund - Sekreterare
Karin Nejderås - Ledamot 
Lisa Huber - Ledamot 

Möten
En kväll per månad är det styrelsemöte där styrelsen och förskolechefen deltar. På mötena beslutas om hur förskolan ska drivas och skötas. Förskolechefen redogör för vad som hänt på Bulleribång och vad som planeras.  En gång om året är det obligatoriskt årsmöte. 

Vårdnadshavare som driver förskolan

Det ger oss en unik möjlighet att genom engagemang vara med och utveckla samt förbättra verksamheten för våra barn. För att detta ska fungera krävs en viss arbetsinsats från oss vårdnadshavre.

På Bulleribång får föräldrarna delta i arbetsgrupper som underlättar för pedagogerna på förskolan. Det kan handla om att hjälpa till med återvinning eller mindre snickerisaker. 

Det varje familj gör på förskolan: 

 - deltar på årsmötet, 1 gång per år
- deltar i föräldrarmöte
- styrelseuppdrag för förtroende valda
- delta i en av våra arbetsgrupper (återvinning, städ eller fixargrupp). 


Avgifter
Förskolan Bulleribång har samma avgifter som kommunla verksamheter.