Pedagogik

De första stegen i ett livslångt lärande börjar i förskolan.

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, kunksaper och färdigheter.

Pedgogiken på förskolan utgår från läroplanen som anger mål och riktlinjer för verksamheten. 

Barnet i centrum:
Vi tycker att det är viktigt för barnen att: Upptäcka – Uppleva –Bearbeta.

På vår förskola har alla barn rätt att:
- känna sig trygga och respekterade för de unika individer de är
- utveckla goda relationer till kompisarna
- vara en tillgång i gruppen
- utveckla tillit och tro på sin egen förmåga
- ha en trygg, meningsfull vardag.

Tema

På förskolan arbetar vi mycket utifrån teman. 


Vid höstterminens start 2016 började vi arbeta med temat årstiderna. Vi har bland annat pratat om "Varför faller löven ner på hösten?", "Vad gör björnen på vintern?" och gjort olika experiment med snön. 


Aktiviteter 
Vi har den stora fördelen i att ha en underbar utegård. Vi är därför ute så mycket vi kan. Vi besöker även närliggande skogsområden, grönområden samt lekplatser.

Vi besöker biblioteket och lånar böcker.

Vi har gymnastik varje tisdag i Landbohallen. Här får barnen möjlighet att använda en stor yta till lek och övningar som tränar motoriken. 

Ibland går vi till Ätran och matar fåglarna.