Ansöka om plats
 


Om du vill skicka ansökan per post

Fyll i denna blankett och skicka till oss för att ansöka om plats.

Blanketten ska skickas till
Bulleribång
Landbogatan 2
512 51 Svenljunga

Avgifter

Avgiften är baserad på Svenljunga kommuns barnsomsorgstaxan och är grundad på hushållets inkomster.