Den pedagogiska verksamheten


Det viktigaste för oss på Bulleribång är att alla barn ska trivas, ha roligt och kunna utvecklas. Verksamheten bygger på varje enskilt barns förutsättningar med respekt för varje barns personlighet. 

Den pedagogiska verksamheten följer läroplanen (Lpfö 98 reviderad -18) som är grunden i verksamheten. Då vi använder oss utav Tyra - appen som är kärna i vår dokumentation där vi följer barnen genom att dokumentera och följa upp varje enskilt barn. Det är även ett sätt för barn och vårdnadshavarna att kunna se och samtala om sitt eget lärande. Samt ett sätt för pedagogerna att utveckla sin egna verksamhet. 

För att tillvara ta barnens intresse arbetar vi mycket med att erbjuda en god miljö för våra barn. Allt har sin grund i löroplanen för förskolan och vi är lyhörda för varje enskilt barn behov av stöd i sitt lärande. 

Bulleribång har en stor naturskön utegård där man kan upptäcka och utforska omgivingen runt vår förskola. En dag i veckan går vi till gymnastiken, där barnen får använda sig av olika motoriska lekar, tre dagar i veckan har vi tema inriktat där barnen arbetar utifrån aktuellt tema.
Vi har en ateljè där alla barn är välkomna och skapa utifrån deras intresse och behov.
vi har även  dagar då vi går till skogen, vi går på utflykter, besöker andra lekplatser, vi går även med barnen en gång i månaden till biblioteket, dit vi även går när det är högläsning.