Vad är ett personalkooperativ ?


Förskolan har en styrelse vilket är det beslutande organet.
I styrelsen är vi tre stycken medlemmar som bedriver verksamheten
En förskola i form av personalkooperativ är en privat förskola som drivs i egen regi med bidrag från kommunen.
Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett personalkoopertiv som på de kommunala förskolorna.

Bulleribång billade om sig till ett personalkooperativ i 30 april-2018.