Vad är ett personalkooperativ ?

Ett personalkooperativ är en privat förskola som drivs i egen regi med bidrag från kommunen.
Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett personalkoopertiv som på de kommunala förskolorna. Personalkooperativet Bulleribång består av en styrelse med tre medlemmar som också är anställda och arbetar på förskolan.
Bulleribång bildade om sig från föräldrakooperativ till personalkooperativ den 30 april 2018.